กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน_17/04/2562


กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน_17/04/2562

กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน