กปภ.สาขานครพนม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าบริษัทนิสสันนครพนม_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าบริษัทนิสสันนครพนม_17/04/2562


กปภ.สาขานครพนม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าบริษัทนิสสันนครพนม_17/04/2562

กปภ.สาขานครพนม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้าบริษัทนิสสันนครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านภูเขาทอง บ้านดอนโมง บ้านหนองญาติ บ้านนาทราย บ้านเนินสะอาด ม.นครพนม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 17/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน