กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณ กม.6 เขาแขก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณ กม.6 เขาแขก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_17/04/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณ กม.6 เขาแขก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_17/04/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณ กม.6 เขาแขก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ กม.10 ถึง กม.6 ม.1 ,  ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00น. ของวันที่ 17/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน