กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก)บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก)บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร_17/04/2562


กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก)บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร_17/04/2562

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ฝนตกหนัก)บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลอำเภอเมืองทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ (รอการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เลื่อนขึ้นข้างบน