กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านบอกต่อ ต.ไร่ใหม่ ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านบอกต่อ ต.ไร่ใหม่ ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์_17/04/2562


กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านบอกต่อ ต.ไร่ใหม่ ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์_17/04/2562

กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านบอกต่อ ต.ไร่ใหม่ ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไร่เก่า , ต.ไร่ใหม่ , ต.ศาลาลัย ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฝั่งตะวันออก) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 17/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน