กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าชุมชนสวนมะพร้าว ต.สุไหงโก-ลก_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าชุมชนสวนมะพร้าว ต.สุไหงโก-ลก_17/04/2562


กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าชุมชนสวนมะพร้าว ต.สุไหงโก-ลก_17/04/2562

กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าชุมชนสวนมะพร้าว ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก (ทั้งหมด)และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 17/04/2562

 

เลื่อนขึ้นข้างบน