กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณ PVC ขนาด 150 มม. มบ.เงินทองวิลล่า ต.หนองเสม็ด_จำนวน 2 จุด 17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณ PVC ขนาด 150 มม. มบ.เงินทองวิลล่า ต.หนองเสม็ด_จำนวน 2 จุด 17/04/2562


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณ PVC ขนาด 150 มม. มบ.เงินทองวิลล่า ต.หนองเสม็ด_จำนวน 2 จุด 17/04/2562

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 150 มม. บริเวณ PVC ขนาด 150 มม. มบ.เงินทองวิลล่า ต.หนองเสม็ด

อ.เมือง จ.ตราด จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองเสม็ด ต.ห้วงน้ำขาว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ก่อนถึงบ้านเกาะลอย ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองเสม็ด ต.ห้วงน้ำขาว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.40 น. ของวันที่ 17/4/62 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน