กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.บริเวณถนนศรีสุข (บริษัทขาวสะอาดมอเตอร์)_17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.บริเวณถนนศรีสุข (บริษัทขาวสะอาดมอเตอร์)_17/04/2562


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.บริเวณถนนศรีสุข (บริษัทขาวสะอาดมอเตอร์)_17/04/2562

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.บริเวณถนนศรีสุข (บริษัทขาวสะอาดมอเตอร์)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนศรีสุข (หน้าสถานีตำรวจ ) ถึงแยกถนนอำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ของวันที่ 17/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน