กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศแจ้งการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา _17/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศแจ้งการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา _17/04/2562


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศแจ้งการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา _17/04/2562

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศแจ้งการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจาก กปภ.สาขาโนนสูง ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำดิบมีลดปริมาณลง

จึงส่งผลให้น้ำดิบมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา  จึงจำเป็นต้องลดแรงดันและเปิดจ่ายน้ำเป็นรอบเวลา

 ช่วงที่1 จะเริ่มจ่ายน้ำตั้งแต่ช่วงเวล 5.00 น.- 9.00 น.

 ช่วงที่2 จะเริ่มจ่ายน้ำตั้งแต่ช่วงเวล 16.00 น. - 21.00 น.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาโนนสูง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทางการประปาจึงสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติอีกครั้ง 

เลื่อนขึ้นข้างบน