กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ สถานีผลิตน้ำโพนพิสัย_16/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ สถานีผลิตน้ำโพนพิสัย_16/04/2562


กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ สถานีผลิตน้ำโพนพิสัย_16/04/2562

กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ สถานีผลิตน้ำโพนพิสัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านเดื่อ และ ต.บ้านพวก อ.เมือง จ.หนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 16/04/62 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

เลื่อนขึ้นข้างบน