- กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบี ทูถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก_16/4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบี ทูถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก_16/4/2562


- กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบี ทูถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก_16/4/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าบี ทู ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ สี่แยกไฟแดงสูนย์ประชุมนานาชาติ 

ไปจนถึง สี่แยกไฟแดงห้วยแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 16/4/2562  รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน