กปภ.สาขาวังสะพุง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ ( ฝนตกหนัก) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาวังสะพุง_16/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ ( ฝนตกหนัก) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาวังสะพุง_16/04/2562


กปภ.สาขาวังสะพุง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ ( ฝนตกหนัก) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาวังสะพุง_16/04/2562

กปภ.สาขาวังสะพุง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ ( ฝนตกหนัก) บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาวังสะพุง 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.วังสะพุง (ทั้งหมด)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน