กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายบ้านกรม ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น_16/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายบ้านกรม ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น_16/04/2562


กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายบ้านกรม ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น_16/04/2562

 กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายบ้านกรม ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้างกง , ต.จระเข้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 16/4/2562 :รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน