กปภ.สาขาสังขะ แจ้งน้ำประปาำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นเกินมาตรฐาน_16/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสังขะ แจ้งน้ำประปาำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นเกินมาตรฐาน_16/04/2562


กปภ.สาขาสังขะ แจ้งน้ำประปาำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นเกินมาตรฐาน_16/04/2562

กปภ.สาขาสังขะ แจ้งน้ำประปาำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นเกินมาตรฐาน จึงมีการปรับเคมีเพื่อให้ตกตะกอน

 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสังขะ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลสังขะทั้งหมด ต.สังขะ อ. สังขะ จ.สุรินทร์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 18.00น.ของวันที่ 16/04/62   ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการของเจ้าหน้าที่กปภ.สาขา้สังขะ

เลื่อนขึ้นข้างบน