กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากลดแรงดันน้ำ (ท่อแตกฉุกเฉิน) บริเวณ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์_15/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากลดแรงดันน้ำ (ท่อแตกฉุกเฉิน) บริเวณ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์_15/04/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากลดแรงดันน้ำ (ท่อแตกฉุกเฉิน) บริเวณ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์_15/04/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากลดแรงดันน้ำ (ท่อแตกฉุกเฉิน) บริเวณ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โกรกพระ ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ จะดำเนินการเข้าซ่อมพรุ่งนี้เช้า 

เลื่อนขึ้นข้างบน