กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามโรงแรมโฟร์ซีซั่น ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_15/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามโรงแรมโฟร์ซีซั่น ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_15/04/2562


กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามโรงแรมโฟร์ซีซั่น ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_15/04/2562

กปภ.สาขาแม่ริม แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามโรงแรมโฟร์ซีซั่น ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการ ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทางเข้ามบ.ริมใต้สายธารถึงร้านกาแฟคั่วโอ่ง ถ.แม่ริม - สะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 15/04/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน