กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีกระแสไฟฟ้า (กระแสลมแรง เสาไฟฟ้าหักโค่น) บริเวณ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู_15/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีกระแสไฟฟ้า (กระแสลมแรง เสาไฟฟ้าหักโค่น) บริเวณ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู_15/04/2562


กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีกระแสไฟฟ้า (กระแสลมแรง เสาไฟฟ้าหักโค่น) บริเวณ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู_15/04/2562

กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีกระแสไฟฟ้า (กระแสลมแรง เสาไฟฟ้าหักโค่น) บริเวณ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านค้อ , ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน