กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามราตรีรีสอร์ท ต.บ้านบัว_15/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามราตรีรีสอร์ท ต.บ้านบัว_15/04/2562


กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 300  มม.บริเวณ ตรงข้ามราตรีรีสอร์ท ต.บ้านบัว_15/04/2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ตรงข้ามราตรีรีสอร์ท ต.บ้านบัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านบัว, ต.กะสัง ,ม.16 บ้านศิลาทอง ต. เสม็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่ 15/04/62 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน