กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส บริเวณสถานีผลิตน้ำบัวเทิง ส่งผลให้สถานีผลิตน้ำกุดลาดลดแรงดัน_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส บริเวณสถานีผลิตน้ำบัวเทิง ส่งผลให้สถานีผลิตน้ำกุดลาดลดแรงดัน_14/04/2562


กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส บริเวณสถานีผลิตน้ำบัวเทิง ส่งผลให้สถานีผลิตน้ำกุดลาดลดแรงดัน_14/04/2562

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส บริเวณสถานีผลิตน้ำบัวเทิง ส่งผลให้สถานีผลิตน้ำกุดลาดลดแรงดัน

เพื่อสำรองน้ำ จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไร่น้อย ต.กุดลาด ต.ปทุม ต.ขามใหญ่ คลังอาวุธ ห้วยคุ้ม ชยางกูร 42 ถึง นาควาย อุบล - ตระการ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามรถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการเข้าซ่อมแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน