กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าร้านแอน ตรงข้ามวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ _14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าร้านแอน ตรงข้ามวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ _14/04/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าร้านแอน ตรงข้ามวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ _14/04/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าร้านแอน ตรงข้ามวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเนินกว้าว ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 12/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน