กปภ.สาขาชนบท แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562


กปภ.สาขาชนบท แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562

กปภ.สาขาชนบท แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วย ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562

จะมีการใช้น้ำประปาเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ได้แก่พื้นที่ ม.12 บ้านหนองม่วง , ม.6 บ้านหลุบคา , ม.11 บ้านหนองขาม , ม.5 บ้านหนองโน ,

ม.5 บ้านเขวา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี กปภ.สาขาชนบท จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ เนื่องจากมีการใช้น้ำเล่นสงกรานต์ตลอดเส้นทาง

ทำให้การผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ (พื้นที่สูงและปลายเส้นท่อ)

วันที่ 12-17 เมษายน 2562 (วันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

เลื่อนขึ้นข้างบน