กปภ.สาขาเกาะคา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกาะคา_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะคา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกาะคา_14/04/2562


กปภ.สาขาเกาะคา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกาะคา_14/04/2562

กปภ.สาขาเกาะคา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกาะคา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ต.ศาลา ต.เกาะคาแม่ยาว ต.ลำปางหลวง ต.ไหล่หิน ต.ท่าผา ต.นาแก้ว ต.เกาะคา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. ของวันที่ 14/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน