กปภ.สาขาบ้านหมี่ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านหมี่ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562


กปภ.สาขาบ้านหมี่ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_14/04/2562

กปภ.สาขาบ้านหมี่ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2562

ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อน - หยุดไหล เป็นบางช่วงเวลา

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ในช่วงวันดังกล่าวต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน