กปภ.สาขาสรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบริการศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบริการศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย_14/04/2562


กปภ.สาขาสรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบริการศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย_14/04/2562

 กปภ.สาขาสรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบริการศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ศรีนคร (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/4/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน