กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_13/04/2562


กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_13/04/2562

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากบางช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น้ำสูง บริเวณหน่วยบริการโนนสัง

ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.ระดับน้ำดิบลดลงจากปีก่อน ทำให้การสูบน้ำดิบขึ้นกรองได้น้อยลงทำให้น้ำผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขณะนี้ได้ทำการใช้เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 เครื่อง

สูบขนานเพื่อให้ปริมาณน้ำดิบขึ้นมากรองได้มากที่สุด

2.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีความต้องการใช้น้ำสูงเกินกำลังผลิตทำให้จ่ายน้ำได้ไม่เพียงพอทำให้บางพื้นที่น้ำอาจจะจ่ายไปไม่ถึง เพราะต้องลดแรงดัน

น้ำลงในบางช่วงเวลา

ยังไม่สามารถระบุเวลาทีี่แล้วเสร็จได้ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

เลื่อนขึ้นข้างบน