กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี _13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี _13/04/2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์  ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี _13/04/2562

กปภ.สาขาพนัสนิคม แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์  ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 13/04/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน