กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนืองจากไฟฟ้าขัดข้อง ที่โรงกรองภายในสำนักงาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม_13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนืองจากไฟฟ้าขัดข้อง ที่โรงกรองภายในสำนักงาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม_13/04/2562


กปภ.สาขามหาสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนืองจากไฟฟ้าขัดข้อง ที่โรงกรองภายในสำนักงาน  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม_13/04/2562

 กปภ.สาขามหาสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนืองจากไฟฟ้าขัดข้อง ที่โรงกรองภายในสำนักงาน  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 17.00น. ของวันที่ 13/4/2562 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน