กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวส์หม้อแปลงขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาศรีสะเกษ_13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวส์หม้อแปลงขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาศรีสะเกษ_13/04/2562


กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวส์หม้อแปลงขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาศรีสะเกษ_13/04/2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวส์หม้อแปลงขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองครก , ต.โพนข่า , ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 13/04/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน