กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ถ้ำดอยน้อย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ_13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ถ้ำดอยน้อย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ_13/04/2562


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ถ้ำดอยน้อย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ_13/04/2562

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ถ้ำดอยน้อย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.แม่เมาะทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 13/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน