กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มสูบน้ำชำรุด บริเวณข้างสถานีไฟฟ้าวังสะพุง_13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มสูบน้ำชำรุด บริเวณข้างสถานีไฟฟ้าวังสะพุง_13/04/2562


กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มสูบน้ำชำรุด บริเวณข้างสถานีไฟฟ้าวังสะพุง_13/04/2562

กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มสูบน้ำชำรุด บริเวณข้างสถานีไฟฟ้าวังสะพุง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาวังสะพุง ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ24.00 น. ของวันที่ 13/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน