กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย _13/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย _13/04/2562


กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย _13/04/2562

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วย ช่วงเวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562 จะมีการใช้น้ำประปาเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ เนื่องจหากมีการใช้น้ำเล่นสงกรานต์ตลอดเส้นทาง ทำให้การผลิตน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

น้ำ ทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยในบางพื้นที่ (พื้นที่สูงและปลายเส้นท่อ)

วันที่ 12-17 เมษายน 2562 (วันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

เลื่อนขึ้นข้างบน