กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานีมาท่าฉางแตกรั่ว บริเวณ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี_12/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานีมาท่าฉางแตกรั่ว บริเวณ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี_12/04/2562


กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานีมาท่าฉางแตกรั่ว  บริเวณ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี_12/04/2562

กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานีมาท่าฉางแตกรั่ว  บริเวณ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ท่าฉาง ,อ.ไชยา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน