กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หน่วยบริการขุขันธ์ _12/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หน่วยบริการขุขันธ์ _12/04/2562


กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ หน่วยบริการขุขันธ์  _12/04/2562

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ หน่วยบริการขุขันธ์  

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ขุขันธ์ (ทั้งหมด) จ.สุรินทร์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12/4/62

เลื่อนขึ้นข้างบน