กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม.บริเวณ บ้านหมูม่น_12/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม.บริเวณ บ้านหมูม่น_12/04/2562


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม.บริเวณ บ้านหมูม่น_12/04/2562

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 225 มม.บริเวณ บ้านหมูม่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนบ้านหมูม่น (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 12/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน