กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณเลยวัดป่าบ้านขุมดิน ค.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น _12/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณเลยวัดป่าบ้านขุมดิน ค.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น _12/04/2562


กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณเลยวัดป่าบ้านขุมดิน ค.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น _12/04/2562

กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณเลยวัดป่าบ้านขุมดิน ค.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.4 ม.14 บ้านเขวา โรงน้ำแข็งพูนทรัพย์  บ้านขุมดิน ค.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 12/04/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน