กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยประเดิมชัยรีสอร์ท ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์_12/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยประเดิมชัยรีสอร์ท ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์_12/04/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยประเดิมชัยรีสอร์ท ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์_12/04/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหเยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณซอยประเดิมชัยรีสอร์ท ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยประเดิมชัยรีสอร์ท ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 12/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน