กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุงศรี_12/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุงศรี_12/04/62


กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุงศรี_12/04/62

กปภ.สาขากระนวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุงศรี ต.พิมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กุดปลาดุก , ต.คำใหญ่ , อ.ห้วยเม็ก , อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน