กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ R3 จ.ปทุมธานี_08/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ R3 จ.ปทุมธานี_08/04/62


กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ R3 จ.ปทุมธานี_08/04/62

⚠️ แจ้งเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่านน้ำ R3 (เป็นสถานีจ่านน้ำเข้าพื้นที่คลองหลวง) จ.ปทุมธานี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่รัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงโรงเรียนสังคีต , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

ทั้งนี้ต้องรอการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้ก่อน ทางการประปาจึงจะสามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ตามปกติต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน