กปภ.สาขาปทุมธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตของกปภ.สาขาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตของกปภ.สาขาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562


กปภ.สาขาปทุมธานี  แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตของกปภ.สาขาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562

กปภ.สาขาปทุมธานี  แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตของกปภ.สาขาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาปทุมธานี (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน