กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำของคลองหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำของคลองหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำของคลองหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน