กปภ.สาขาสุพรรณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 100 มม. บริเวณคลองชลประทานชุมชนหลังวัดพระธาตุสวนแตง_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 100 มม. บริเวณคลองชลประทานชุมชนหลังวัดพระธาตุสวนแตง_07/04/2562


กปภ.สาขาสุพรรณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 100 มม. บริเวณคลองชลประทานชุมชนหลังวัดพระธาตุสวนแตง_07/04/2562

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 100 มม. บริเวณคลองชลประทานชุมชนหลังวัดพระธาตุสวนแตง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนหลังวัดพระธาตุสวนแตง ฝั่งคันคลองท่าว้า ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 07/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน