กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านห้วยบงหมู่6และหมู่16 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านห้วยบงหมู่6และหมู่16 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_07/04/2562


กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านห้วยบงหมู่6และหมู่16 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น_07/04/2562

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านห้วยบงหมู่6และหมู่16 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บ้านห้วยบงหมู่6 ไปจนถึงหมู่16 (ทั้งหมด) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 07/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน