กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีโรงกรองน้ำเปรมประชา อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีโรงกรองน้ำเปรมประชา อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีโรงกรองน้ำเปรมประชา อ.เมือง จ.ปทุมธานี_07/04/2562

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีโรงกรองน้ำเปรมประชา อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน