กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าปั้มเชลล์ ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จ.นครศรีธรรมราช _07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าปั้มเชลล์ ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จ.นครศรีธรรมราช _07/04/2562


กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าปั้มเชลล์ ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จ.นครศรีธรรมราช _07/04/2562

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าปั้มเชลล์ ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จ.นครศรีธรรมราช 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยบ้านนานอก ไปจนถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-รอน้ำเต็มระบบ  

เลื่อนขึ้นข้างบน