กปภ.สาขาพัทยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้ารื้อถอนเครื่องวัดไฟฟ้าแรงวสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำกลางดง_07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้ารื้อถอนเครื่องวัดไฟฟ้าแรงวสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำกลางดง_07/04/2562


กปภ.สาขาพัทยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้ารื้อถอนเครื่องวัดไฟฟ้าแรงวสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำกลางดง_07/04/2562

กปภ.สาขาพัทยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้ารื้อถอนเครื่องวัดไฟฟ้าแรงวสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำกลางดง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โป่ง (ทั้งหมด) ซอยนาเหมือง มหาวิทยาศาสตร์ ซอยวัดสว่างอารมณ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 08/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน