กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม._12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม._12/02/62


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม._12/02/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️ 

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- หมู่บ้านศิริสุข 
- อบต.มะขามเตี้ย
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- ถนนสุราษฎร์-นาสาร (ดอนเกลี้ยง-แยกซอยสิบ) 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 12/02/62

เลื่อนขึ้นข้างบน