กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม.บริเวณเลยทางเข้า อบต.บ้านดุง_12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม.บริเวณเลยทางเข้า อบต.บ้านดุง_12/02/62


กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม.บริเวณเลยทางเข้า อบต.บ้านดุง_12/02/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบ้านดุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณเลยทางเข้า อบต.บ้านดุง ไปประมาณ 100 เมตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอบ้านดุง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน