กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62


กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว ต.นครสวรคค์ออกอ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นครสวรคค์ออก , ต.หนองปลิง , ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 12/02/62

เลื่อนขึ้นข้างบน