กปภ.สาขาพิษณุโลก แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณหน่วยบริการน้ำพรหมพิราม _11/02/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณหน่วยบริการน้ำพรหมพิราม _11/02/2562


กปภ.สาขาพิษณุโลก แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณหน่วยบริการน้ำพรหมพิราม _11/02/2562

กปภ.สาขาพิษณุโลก แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว บริเวณหน่วยบริการน้ำพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

จากสาเหตุดังกล่าาว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวบา 23.00 น. ของวันที่ 11/02/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน