กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าอู่ทักษิณเทอร์โบ บ้านโพนบก_11/02/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าอู่ทักษิณเทอร์โบ บ้านโพนบก_11/02/2562


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าอู่ทักษิณเทอร์โบ บ้านโพนบก_11/02/2562

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าอู่ทักษิณเทอร์โบ บ้านโพนบก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกเระทบให้พื้นที่ บ้านหนองเก็บชี บ้านโพนบก มบ.มะลิวัลย์ มบ.ปราณทอง บ้านหนองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น. ของวันที่ 11/02/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน